Aktuálně se nacházíte na stránkách maloobchodu - prodeje skladového zboží.

Pokud máte zájem o odběr většího množství zboží nebo výrobu na zakázku, navštivte sklárnu a velkoobchod florianovahut.com

Dodací podmínky

Zakázková výroba

Při objednávání zboží dle svých návrhů nebo vzorku zákazníka se dodací podmínky domlouvají individuálně podle počtu kusů a barvy. Cena a termín dodání je dle momentálních dispozic a možností sklárny. U nových zákazníků je při objednávce účtována záloha ve výši 50% z celkové ceny objednávky a doplatek za zboží je při převzetí zakázky. Cena je vždy bez DPH, dopravy a balného. Cenu určujeme dle skutečných nákladů nebo kalkulací. Pokud se jedná o vzorky nebo vzorování je účtováno vždy v hodinové sazbě 3500,- Kč/hod. V této ceně jsou započítáni až 3 skláři a broušení vzorku. Není však zahrnuta cena formy, která je stanovena podle skutečnosti.

Vždy musí být uvedeny celé adresy a kontakty jak pro fakturaci, tak pro dodání zboží. Odchylka ve výsledných počtech je ±10% z celkového počtu. Při objednání zboží z našeho sortimentu je cena stanovena počtem objednaných kusů - minimálně však 50ks od tvaru, velikosti a barvy. Možno dodávat velký počet kusů i po částech dle možností výroby. Obal je možno zajistit podle přání a požadavků zákazníka cena obalu však není zahrnuta v ceně výrobku.

Internetový obchod

Pokud preferujete nákup zboží osobně před nákupem na internetu, přijďte si vybrat zboží do naší sklárny v Častolovicích 16 okres Česká Lípě nebo na prodejnu v Praze 10, Moskevská 58.

Objednat si můžete také telefonem na čísle 603 894 297 (denně 6.00 do 14.00 hod). Dodání zboží je možné jeho zasláním na dobírku, ke každé dobírce připočítáváme poštovné dle platného ceníku České pošty. Pro Slovensko požadujeme zálohu 100% objednaného zboží a úhradu přepravy dle platného ceníku České pošty. Vaši objednávku můžete též vyzvednout osobně u nás ve sklárně v Častolovicích 16 okres Česká Lípa nebo na prodejně v Praze 10, Moskevská 58 po oznámení o připravení zásilky. Balné a manipulační poplatky jsou zdarma.

V objednávce uvádějte přesnou adresu, kontaktní telefonní číslo a e-mail. Objednávky bez těchto udajů nemohou být vyřízeny.

Výrobky zasíláme v kartonových obalech.

Poškození zásilky dopravcem je možné, proto si důkladně zásilku zkontrolujte při převzetí. Pozdější reklamace nepřijímáme. Pokud je zboží poškozeno musí být sepsán protokol s dodávajícím / řidičem.

Obchodní podmínky pro zákazníky

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží stanovené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v jiné smlouvě stanoveno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníka (kupujícího).

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat: bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

3. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách jsou platné v okamžiku objednání a jsou platné do vydání nového ceníku.

Prodejní doklad vystavený na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. K ceně zboží je připočítána cena dopravy, popř.jiné naklady spojené s nadstandardním požadavkem zakazníka.

Zboží je možné zaslat na dobírku, ke každé dobírce připočítáváme poštovné dle platného ceníku České pošty. Pro Slovensko požadujeme zálohu 100% objednaného zboží a úhradu přepravy dle platného ceníku České pošty.

Dodání zboží dle obchodního zákoníku: Není-li prodávající povinen podle jiné smlouvy s kupujícím dodat zboží v určitém místě, je dnem uskutečnění dodávky termín, kdy zboží je předáno prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

4. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající jej vyexpedovat nebo předat dopravci do 30 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

5. Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Zjistíte-li při převzetí zboží vady, informujte prodávajícího, bez zbytečného odkladu, nejpozději ihned při převzetí zboží (telefonicky na 603 894 297 nebo e-mailem na info@florianovahut.com, kde Vám navrhneme nejvýhodnější způsob řešení.

Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 5 dnů ode dne jejího obdržení.

6. Prohlášení prodávajícího

Prodávající se zavazuje k tomu, že nebudou svěřená data kupujícího poskytovat třetí osobě s výjimkou přepravních služeb a to v nezbytně nutném rozsahu.

7. Reklamace a vrácení zboží

Skryté vady výrobku - sklo je nutno používat podle následujících zásad: sklo není varné, a proto nesmí přijít do styku s prostředím teplejším než 50 stupňů Celsia, sklo se nesmí mýt v myčce, při používání je třeba se vyvarovat prudkých nárazů. Sklo není určeno do mikrovlné trouby!

Čistota skla není předmětem reklamace, jelikož se jedná o ruční výrobu a typy skla, které si přímo určité vady vyžadují, aby byl zachován historický vzhled a význam tohoto skla.

Za vadu skloviny se považují jen mechanické vady na novém výrobku - poškrábaný povrch, odštípnutá hrana apod. Mechanickou vadu je nutné reklamovat ihned po dodání. Za mechanické poškození se nepovažuje rozbití úderem při používání. Reklamaci lze uplatnit jedině v případě, že sklo nebylo poškozeno úderem či jiným mechanickým, chemickým, tepelným či jiným působením při užívání.

Mechanicky vadný nový výrobek je nutno do 48 hodin po doručení odeslat na vlastní náklady zpět dodavateli, který posoudí, zda se jedná o skrytou vadu výrobku (a zašle na vlastní náklady výrobek nový), nebo zda poškození vzniklo nesprávným zacházením (v tom případě nebude reklamace uznána a výrobek bude opraven a zaslán zpět na náklady zákazníka).

Zásilky, které jsou vráceny prodávajícímu jako nevyzvednuté, zasílá tento znovu pouze na vyžádání kupujícího. Pokud není vina doručení na straně prodávajícího, bude k zásilce přičtena cena 50,- Kč za druhé dopravné.

Nevyhovující, nepoškozené zboží může zákazník do čtrnácti dnů vyměnit nebo vrátit.

Kupující odešle na vlastní náklady a riziko vadné nebo vrácené zboží na adresu prodávajícího. Zboží zákazník neposílá dobírkou, ale jako běžný balík. V opačném případě ji prodávající není povinen převzít. Zboží musí být doručeno na provozovnu prodávajícího na náklady kupujícího ve stanovené lhůtě. Kupující nemá nárok na vrácení částky za dopravné. Pokud kupující požaduje finanční vyrovnání a nepožaduje náhradu, je dodavatel oprávněn snížit vrácenou částku o náklady na dopravné, které mu v tomto důsledku vznikly.

V případě, že zákazník požaduje výměnu za jiný druh, jdou náklady na další zaslání zboží na vrub prodávajícího, tzn. že při výměně zboží nebude ze strany prodávajícího účtováno poštovné. Dojde-li k situaci, že bude zákazník požadovat druhou výměnu v pořadí u stejné objednávky, bude poštovné účtováno zákazníkovi.

O reklamaci nebo vrácení zboží zákazník předem informuje prodávajícího nejlépe telefonicky (tel. 603 894 297) nebo na jeho emailovou adresu info@florianovahut.com, kde popíše druh vady výrobku, způsob náhrady a v případě, že se bude jednat o finanční vyrovnání i číslo účtu, nebo adresu na kterou má být tato částka zaslána. K zásilce zákazník přiloží doklad o koupi nebo jeho kopii.

Vrácené zboží nesmí jevit známky používání a musí být v původním stavu. Zboží musí být odesláno v původním obalu, ve kterém bylo doručeno a zabaleno tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. V opačném případě není dodavatel povinen zboží převzít.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Stejně tak souhlasí s cenou objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Nahoru
sklárna Floriánova huť
Častolovice 16, 470 01 Česká Lípa, Czech republic
tel./fax: +420 487 823 702, mobil: +420 603 894 297
e-mail: info@florianovahut.com
web created by www.esluzby.net